Algemene voorwaarden Nagelstudio MIO CHIODI

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor elke behandeling of transactie tussen MIO-CHIODI en de klant.

Bij het maken van een afspraak is klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Afspraken

Afspraken kunnen gemaakt worden volgens onze agenda per mail of telefoon.

Om planning vlot te laten verlopen wordt aan klant gevraagd om tijdig op afspraak te aanwezig zijn.

Bij niet tijdige aanwezigheid, gelieve MIO-CHIODI te verwittigen via telefoon of sms.

Indien de klant later is, MIO-CHIODI is genoodzaakt de behandeling in te korten, dit uit respect voor de volgende klant.

Van zodra de klant 15 minuten te laat is, heeft MIO-CHIODI recht om de behandeling te annuleren.. Er wordt 50% van het bedrag van de afgesproken behandeling in rekening gebracht.

Een nieuwe afspraak kan dan direct ingepland worden.

Een afspraak annuleren of verplaatsen kan kosteloos indien de klant uiterlijk 48u tijdens weekdagen/ 72u tijdens weekend voor aanvang van de behandeling verwittigt.

Dit kan enkel telefonisch of per sms (0485 686 099).

Indien de klant niet of laattijdig verwittigt, heeft MIO-CHIODI recht om het volledige bedrag van de geboekte behandeling aan te rekenen.

Dit moet binnen de 14 dagen betaald worden.

Wanneer dit echter wordt nagelaten, zal er geen nieuwe afspraak voor de klant worden ingepland.

3. Garantie

MIO-CHIODI geeft 7 dagen garantie op de behandelingen, mits de klant de nagels correct verzorgd en gebruikt.

Wanneer er sprake is van garantie, kan de klant de nagels kosteloos laten herstellen.

Herstelling na deze 1ste week of door eigen fout gebeuren aan de vaste tarieven (zie prijslijst).

MIO-CHIODI geeft in geen enkel geval geld terug.

4. Leeftijd

MIO-CHIODI voert geen behandeling uit bij personen jonger dan 18 jaar.

5. Betaling

MIO-CHIODI vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

De betaling voor de behandeling dient direct na de behandeling plaats te vinden.

Betalen kan cash of via bank applicatie (Payconiq) op de smartphone.

6. Hygiëne 

MIO-CHIODI gaat zorgvuldig om met hygiëne en verwacht van de klant hetzelfde.

MIO-CHIODI kan ten allen tijde een klant of behandeling weigeren.

Er worden geen kunstnagels geplaatst op schimmelnagels en/of op zwaar beschadigde nagels.

MIO-CHIODI geeft deskundig advies en als nodig is verwijzen we de klant eventueel door naar de huisarts.

7. Gezelschap

MIO-CHIODI verzoekt aan klanten om liefst geen gezelschap mee te nemen naar de studio (volwassenen, kinderen of dieren).

8. Geheimhouding

MIO-CHIODI is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk indien de klant dit mededeelt of dit voortvloeit uit de aard van informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MIO-CHIODI verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Schade en diefstal

MIO-CHIODI heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/ of de ruimte waar het salon is gevestigd.

Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie!

MIO-CHIODI is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant meebrengt naar het salon.

MIO-CHIODI is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of beschadigingen op de parking voor of aan het salon.

MIO-CHIODI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MIO-CHIODI is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

10. Cadeaubonnen

Cadeaubonen zijn niet inwisselbaar voor geld en vervallen 1 jaar na uitschrijving.